responsive web templates

MT-Project

Kiosk skreddersydd ditt behov

Vi utvikler løsninger i samarbeid med deg, og tilpasser den hardware du ønsker.
Lokal produksjon, med gode muligheter for justering, tilpassning og testing.

Adoptert teknologi

Minibanker har banet vei for aksept av kiosker, og brukere er blitt komfortabel med dem.
En optimal kiosk gjør det også enklere for dem med begrenset IT-kunnskap.
Kiosken må være tilpasset kunden og kundens behov, være intuitiv, rask og morsom å bruke.


Kundeservice

Kiosker tilbyr dine tjenester 24/7, og gir som regel brukeren sanntid informasjon.
Kiosker gir brukeren ro til å velge, og kan dermed gi økt mersalg.
Kiosker gir mulighet for å presentere informasjon og produkter med film, lyd og bilder.
Kiosker som svarer rutinespørsmål og håndtere rutinemessige transaksjoner kan gi økt kundeservice,
og ansatte kan bruke sin tid til mer manuelle oppgaver.


Lønnsomhet

Hvordan kan kiosk utvikle & forbedre din bedrift?
Hvordan kan kiosk gi positiv avkastning - besparelser eller økte inntekter.

Med kiosk kan et utsalgssted utvide "beholdningen" uten å øke gulvplass.
Økt fortjeneste per kvadratmeter og forbedret kundetilfredshet.
Kiosker kan erstatte kataloger, og raskt tilby info, tilgjengelighet og pris.
Kiosker kan redusere kostnader forbundet med trykk og distribusjon av kataloger/prislister.Design

Kiosken må være innbydende, friste, og være tilpasset lokasjonen.
Enkel tilgang er viktig i forbindelse med design av kiosken.
De fleste kiosker krever jevnlig tilsyn, i hovedsak for etterfylling av ruller etc, men også oppgraderinger og bytting av komponenter kan og være aktuelt.
Oppnås kjøling ved vanlig luftventilasjon, eller må vifte benyttes ?
Hvor sårbar er løsningen for støv ? Hvordan kan kiosk plasseres i forhold til vegger ?
Materialvalg er også viktig med tanke på fingeravtrykk, rengjøring etc.

Utstyr & programvare

Programvaren må tiltrekke brukeren, og utføre oppgaven på en enkel og innbydende måte.
Rapportering kan gi deg informasjon om bruksmønster, brukstid og andre data.

Skjermen tilpasses det som skal presenteres, og må være driftssikker over tid.
Skjermstørrelse avhenger av behov, og om den skal være synlig fra avstand.
Skal man f.eks vise video/info når kiosken ikke er i bruk ?

Hvilken printer som skal benyttes avhenger av kioskens funksjon.
En printer kan benyttes til flere forskjellig utskrifter (kvittering/byttelapp/garantibevis etc).

- Kortleser/NFC kan benyttes ved betaling/sikre transaksjoner
- Signatur-matter hvor bruker signerer en transaksjon/avtale
- Høytalere for kiosker som krever lyd
- Skjerming for kiosker som krever personlig informasjon

Nordaasbrotet 2 - 5235 Raadal - Norway
Tlf.: (+47) 55 11 68 60 - Email : mtrading@mtrading.no