how to make your own website

MT-Project

Kiosk skreddersydd ditt behov

Vi utvikler løsninger i samarbeid med deg, og tilpasser den hardware du ønsker.
Lokal produksjon, med gode muligheter for justering, tilpassning og testing.

Adoptert teknologi

Minibanker banet vei for aksept av kiosker, og brukerne er blitt komfortabel med slik selvbetjening.
Kiosken må tilpasses kunden og dens behov, være intuitiv, rask og morsom å bruke.
En optimal kiosk gjør det også enkelt for brukere med begrenset IT-kunnskap.

Kundeservice

Kiosker tilbyr dine tjenester 24/7, med oppdatert informasjon.
Kiosker gir brukeren ro til å velge, og kan dermed gi økt mersalg.
Kiosker kan presentere informasjon og produkter med film, lyd og bilder.
Kiosker som svarer rutinespørsmål og håndtere rutinemessige transaksjoner kan gi økt kundeservice,
og ansatte kan bruke sin tid til mer manuelle oppgaver.

Lønnsomhet

Hvordan kan kiosk utvikle & forbedre din bedrift, og øke inntekter ?
Med kiosk kan et utsalgssted utvide "beholdningen" uten å øke gulvplass.
Mer omsetning per kvadratmeter og forbedret kundetilfredshet.
Kiosker kan erstatte kataloger og raskt tilby informasjon, tilgjengelighet og pris.
Kiosker kan redusere kostnader forbundet med trykk og distribusjon av kataloger/prislister.

Design

Kiosken må være innbydende, friste, og være tilpasset lokasjonen.
Oppnås nødvendig kjøling ved vanlig luftventilasjon, eller må vifte benyttes ?
Hvor sårbar er løsningen for støv ? Hvordan kan kiosk plasseres i forhold til vegger ?
Materialvalg er også viktig med tanke på fingeravtrykk, rengjøring etc.

Utstyr & programvare

Applikasjonen må tiltrekke brukeren, og fungere på en enkel og innbydende måte.
God rapportering kan gi informasjon om bruksmønster, brukstid etc.
Skjermstørrelse avhenger av behov, og om den f.eks skal være synlig fra avstand.
Skal det f.eks vises video/bilder/info når kiosken ikke er i bruk ?
Hvilken printer som skal benyttes avhenger av kioskens funksjon.
En printer kan benyttes til flere forskjellig utskrifter (kvittering/byttelapp/garantibevis etc).

- Kortleser/NFC/RFID kan benyttes for identifikasjon/registrering
- Signatur-matter hvor bruker signerer en transaksjon/avtale
- Høytalere for kiosker som krever lyd
- Skjerming for kiosker som krever personlig informasjon

Nordaasbrotet 2 - 5235 Raadal - Norway
Tlf.: (+47) 55 11 68 60 - Email : mtrading@mtrading.no