Mobirise

MT-autoID

Auto-ID (automatisk identifikasjon) er datafangst ved hjelp av teknologi.
Auto-ID gir økt datakvalitet, raskere tilgang til data og bedre besluttningsgrunnlag.

"The goal is to turn data into information, and information into insight…"

- Printers
- Barcode scanners
- Mobile computers
- Supplies

- Printers
- Barcode scanners
- Mobile computers
- Supplies

- Barcode scanners
- Mobile computers

- Printers
- Barcode scanners
- Mobile computers
- Supplies

Vi tilbyr utstyr fra en rekke produsenter.
Ta kontakt med oss !

SKRIVERE

DESKTOP

MOBILE

INDUSTRIAL

LESERE

HANDHELD

HANDS-FREE

RUGGED

TERMINALER

ETIKETT / BÅND

SKRIVEHODER / TILBEHØR

Vi leverer skrivehoder til de fleste etikett-/termo skrivere.
Ta kontakt vedr din skriver, så hjelper vi deg !

MARTHINSEN TRADING AS
Nordaasbrotet 2 - 5235 Raadal - Norway
Tlf.: (+47) 55 11 68 60 - Email : mtrading@mtrading.no