website maker software

MT-autoID

Med auto-ID (automatisk identifikasjon) menes datafangst ved hjelp av teknologi som strekkodeleser, håndterminal, etikettskrivere, RFID, kortleser, fingerleser etc.
Bruk av auto-ID fører til økt datakvalitet, raskere tilgang til data og bedre besluttningsgrunnlag.

- Printers
- Barcode scanners
- Mobile computers
- Supplies

- Printers
- Barcode scanners
- Mobile computers
- Supplies

- Barcode scanners
- Mobile computers

Vi tilbyr utstyr fra en rekke produsenter.
Ta kontakt med oss !

Nordaasbrotet 2 - 5235 Raadal - Norway
Tlf.: (+47) 55 11 68 60 - Email : mtrading@mtrading.no
Link : MT-AQUA