free mobile site builder

MT-heliBOX

Selvbetjent innsjekksautomat for helikopter-reisende

DaWinci er norsk oljeindustri sin bransjeløsning for personell-logistikk & sporing, samt POB (personell ombord).
MT-heliBOX er spesialtilpasset mot DaWinci, for selvbetjent innsjekk av helikopter-reisende.
MT-heliBOX er enkel å betjene og vedlikeholde - både offshore og på land.
MT-heliBOX kan lakkeres i den fargekombinasjonen man ønsker.

MT-heliBOX leaflet

Med MT-heliBOX BASE har man mulighet for å designe et komplett innsjekksområde, bestående av flere automater.
Med MT-heliBOX BASE oppnår man og en tydelig markering av innsjekks-området.
For å unngå inngrep i eksisterende gulvflate, senkes selve vekten ned i base-modul.
MT-heliBOX-BASE er modulær, og kan optimaliseres det aktuelle lokalet.

Nordaasbrotet 2 - 5235 Raadal - Norway
Tlf.: (+47) 55 11 68 60 - Email : mtrading@mtrading.no
Link : MT-AQUA