css templates

MT-heliBOX

Innsjekksautomat for helikopter-reisende

DaWinci er norsk oljeindustri sin bransjeløsning for personell-logistikk & sporing, samt POB (personell ombord).
MT-heliBOX er spesialtilpasset DaWinci, for selvbetjent innsjekk av helikopter-reisende.
MT-heliBOX er enkel å betjene og vedlikeholde - både offshore og på heliport.

MT-heliBOX BASE kan utforme et komplett innsjekksområde, og gi en tydelig markering i lokalet.
MT-heliBOX-BASE er modulær, og kan optimaliseres til det aktuelle området.

MT-heliBOX  -  Stand-alone Printer

MT-heliBOX Stand-alone printer for manuell innsjekk,
med to separate skriverenheter, for bagtag og boarding-/lugartag.

MARTHINSEN TRADING AS
Nordaasbrotet 2 - 5235 Raadal - Norway
Tlf.: (+47) 55 11 68 60 - Email : mtrading@mtrading.no